"אני בת-אל" בקריית אונו

8.7.19 בסיפריה העירונית

הרצאה פרטית לחברי אירגון "אור שלם"