"אני בת-אל" בירושלים

4.111.19 המרכז הלאומי שלוה

הרצאה פרטית בכנס החברה לפיתוח מזרח ירושלים