"אני בת-אל" בהרצליה

22.9.19 מרכז העמותה "בית על גלגלים"

הרצאה פרטית לחברי העמותה