"אני בת-אל" באשדוד

5.11.19 בחצר המלכה

מופע פרטי בכנס רשות המיסים