"אני בת-אל" בדבירה

25.9.19 מפעל אמבר דרום

הרצאה פרטית לעובדי המפעל